logo
Bevásárló kosárbird

Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelő:

Cégneve: Obuvkovo sro

Székhelye: 92401 Galanta, Szlovákia

Adószáma: SK2024006831

Ügyfélszolgálat email: info@csinishop.hu

 

A WebShop Csinishop.hu (továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett  Csinishop Webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során -ról szóló  1998. évi vi. Törvény
 • A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény

 

Az adatkezelés megnevezése

 • Az adatkezelés az Csinishop.hu weboldalon történő regisztrációkor, vásárláskor, a vevő önkéntes hozzájárulásával, valamint az hírlevélre feliratkozással kezdeményezhető. Az adatkezelés csak a regisztrációkor, vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokra terjed ki, melyeknél a vásárló a hozzájárulását adja és az adatkezelő rendelkezésére bocsátja.
 • Az Csinishop.hu Webáruház által forgalmazott termékek megrendelése  esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • Személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy  különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -közvetlenül vagy közvetve- név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (2011. Évi CXII. törvény)

Az adatkezelés jogalapja:

 • A felhasználó megrendeléskor, hírlevélre feliratkozáskor, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Csinishop Webáruház a megrendelések teljesítéséhez kötelezően előírt adatait kezelje.

Az adatkezelés célja:

A WebShop Obuvkovo sro. adatkezelésének célja a Csinishop Webáruházban történő megrendelések teljesítése, hírlevélre feliratkozást követően hírlevelek küldése. Az adatkezelő a megadott adatokat marketing célokra nem használja fel, és a személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára –hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – nem adja át.

Kezelt adatok köre:

 • név
 • szállítási, számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés időtartama

 • A regisztráció,vásárlás vagy hírlevélre feliratkozás során megadott adatok kezelése a regisztrációval, vagy feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart.
 • A regisztráció törlését a vásárló bármikor kérheti info@csinishop.hu email címen, telefonon, vagy a hírlevélről leiratkozás linkre kattintva.
 •  

Adatbiztonság

 • Az adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Facebook

 • Az Csinishop.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó szabályzata, és adatvédelmi irányelve szerint történik.

Cookie kezelés

A weboldal optimális működése érdekében cookie-ket használ, melyek által a vásárló számítógépe és annak böngészője azonosítható lesz. Ezeket a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése érdekében telepíti. 

Az adatfájlok használata során az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az un. session cookie-k a cookiek-ban beállított határidő végével automatikusan törlődnek. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.

Az üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használata során:

 • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie
 • A bevásárlókosárhoz használt cookie
 • Biztonsági cookie-k

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról,ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

 

Egyéb információk

Az adatkezelő az adatokat kizárólag digitális formában, saját szerverén tárolja. A kezelt adatokhoz a WebShop Obuvkovo sro munkatársai közül csak azok férhetnek hozzá, akik a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében részt vesznek.

 

Panaszügyintézés lehetőségei az alábbi linken elérhetőek:

https://www.csinishop.hu/panaszugyintezes/

 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Okosanya Webáruház munkatársai is  info@csinishop.hu  e-mail címen.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékek szűrése


© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Személyes adatok védelme  |  Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom