logo
Bevásárló kosár

bird

Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelő:

Cégneve: Obuvkovo sro

Székhelye: 92401 Galanta, Szlovákia

Adószáma: SK2024006831

Ügyfélszolgálat email: info@csinishop.hu

 

A WebShop Csinishop.hu (továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett  Csinishop Webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során -ról szóló  1998. évi vi. Törvény
 • A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény

 

Az adatkezelés megnevezése

 • Az adatkezelés az Csinishop.hu weboldalon történő regisztrációkor, vásárláskor, a vevő önkéntes hozzájárulásával, valamint az hírlevélre feliratkozással kezdeményezhető. Az adatkezelés csak a regisztrációkor, vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokra terjed ki, melyeknél a vásárló a hozzájárulását adja és az adatkezelő rendelkezésére bocsátja.
 • Az Csinishop.hu Webáruház által forgalmazott termékek megrendelése  esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései irányadóak.
 • Személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy  különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -közvetlenül vagy közvetve- név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. (2011. Évi CXII. törvény)

Az adatkezelés jogalapja:

 • A felhasználó megrendeléskor, hírlevélre feliratkozáskor, hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Csinishop Webáruház a megrendelések teljesítéséhez kötelezően előírt adatait kezelje.

Az adatkezelés célja:

A WebShop Obuvkovo sro. adatkezelésének célja a Csinishop Webáruházban történő megrendelések teljesítése, hírlevélre feliratkozást követően hírlevelek küldése. Az adatkezelő a megadott adatokat marketing célokra nem használja fel, és a személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára –hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – nem adja át.

Kezelt adatok köre:

 • név
 • szállítási, számlázási cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatkezelés időtartama

 • A regisztráció,vásárlás vagy hírlevélre feliratkozás során megadott adatok kezelése a regisztrációval, vagy feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart.
 • A regisztráció törlését a vásárló bármikor kérheti info@csinishop.hu email címen, telefonon, vagy a hírlevélről leiratkozás linkre kattintva.
 •  

Adatbiztonság

 • Az adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Facebook

 • Az Csinishop.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó szabályzata, és adatvédelmi irányelve szerint történik.

Cookie kezelés

A weboldal optimális működése érdekében cookie-ket használ, melyek által a vásárló számítógépe és annak böngészője azonosítható lesz. Ezeket a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése érdekében telepíti. 

Az adatfájlok használata során az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az un. session cookie-k a cookiek-ban beállított határidő végével automatikusan törlődnek. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik.

Az üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi cookie-k használata során:

 • A jelszóval védett munkamenethez használt cookie
 • A bevásárlókosárhoz használt cookie
 • Biztonsági cookie-k

A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról,ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

 

Egyéb információk

Az adatkezelő az adatokat kizárólag digitális formában, saját szerverén tárolja. A kezelt adatokhoz a WebShop Obuvkovo sro munkatársai közül csak azok férhetnek hozzá, akik a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében részt vesznek.

 

Panaszügyintézés lehetőségei az alábbi linken elérhetőek:

https://www.csinishop.hu/panaszugyintezes/

 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Okosanya Webáruház munkatársai is  info@csinishop.hu  e-mail címen.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékek szűrése
Rendezés
Megjelenítés
Elérhetőség
Ár (bruttó)
 
Szűrő nullázása
XMinden jog fenntartva - www.csinishop.hu
Webdesign by GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat
EGYETÉRTEK    Elutasítom